Novena kay St. Mark

Novena St MarkAlamin Ang Iyong Bilang Ng Anghel

Tungkol sa St. Mark

Karamihan sa nalalaman natin tungkol kay San Marcos, ang may-akda ng Ikalawang Ebanghelyo, ay nagmula sa Bagong Tipan at sa mga tradisyon ng sinaunang Kristiyano. Ang kaparehong 'Juan Marcos' na nakatala sa Mga Gawa ng mga Apostol, ang talaan ng Bagong Tipan ng unang Simbahan, ay ipinapalagay na si Marcos ang Ebanghelista.Siya ang anak ni Maria ng Jerusalem, na ang tahanan ay ginamit ng mga apostol bilang isang tagpuan. Isa rin siyang Levita at taga-Cyprus, gayundin kamag-anak ni St. Barnabas. Matapos makalaya mula sa bilangguan, pumunta si San Pedro sa bahay ng ina ni Marcos.Ang unang paglalakbay bilang misyonero ay sinamahan nina Pablo at Bernabe, ngunit bumalik si Marcos sa Jerusalem nang mag-isa sa hindi tiyak na mga dahilan. Sa kabila ng mga pakiusap ni Bernabe, tumanggi si Pablo na payagan si Marcos na samahan siya sa ikalawang paglalakbay, na nagpapahiwatig na binigo siya ni Marcos.

Si Marcos ay hindi isa sa orihinal na 12 Apostol, ngunit siya ay itinuturing na isa sa 70 mga Alagad na isinugo ni Jesus upang ipalaganap ang mabuting balita ng Kaharian, ayon sa Lucas 10. Kaya, habang hindi siya bahagi ng panloob ni Jesus. bilog, miyembro siya ng susunod na mas malaking bilog. Naniniwala ang ilan na siya ang hindi pa nakikilalang binata na sumama kay Jesus matapos siyang arestuhin sa Halamanan ng Gethsemane, isang pigura na eksklusibong binanggit sa Ebanghelyo ni Marcos. Ang kanyang simbolo ay ang may pakpak na leon na nakatayo sa ibabaw ng isang haligi sa pasukan sa gilid ng daungan sa Piazza San Marco .Sinamahan ni Juan Marcos sina Bernabus at Paul sa isang paglalakbay bilang misyonero na nagsimula sa Cyprus at nagtapos sa Asia Minor (modernong Turkey). Kasunod ng Konseho ng Jerusalem, naglakbay siya sa Cyprus kasama si Bernabus ngunit wala si Pablo. Noong AD 42, nakilala ni Marcos si Pedro at sinamahan siya bilang kanyang tagapagsalin. Sa panahong ito, si Marcos, na naging unang aklat ng Ebanghelyo, ay nag-ulat ng mga turo at personal na kuwento ni Pedro tungkol kay Jesus.

Ayon sa ilang mapagkukunan, dumating si Marcos sa Alexandria noong AD 49 at itinatag ang simbahan. Ang Coptic Orthodox at Coptic Catholic Churches, gayundin ang Greek Orthodox Church sa Alexandria, lahat ay natunton ang kanilang pinagmulan sa simbahang iyon.

Mga katotohanan tungkol sa Novena hanggang St. Mark

Ikasiyam na Pagsisimula: ika-17 ng Abril
Piyesta: ika-25 ng Abril
kapanganakan: 5 A.D.
Kamatayan: 25 Abril 68 A.D.Kahalagahan ng Nobena kay San Marcos

Ang Pista ni San Mark the Evangelist ay pinararangalan sa ika-25 ng Abril. Sa kabila ng katotohanan na hindi siya direktang disipulo ni Hesus, isinulat ni San Marcos ang isa sa apat na kuwento ng Ebanghelyo at kumilos bilang isang misyonero sa unang simbahan. Sa buong Basilica, inilalarawan si Mark sa iba't ibang mga nakamamanghang dome at kapilya.

numero ng anghel 205

Magbasa pa: Bakas Sa Buhangin Tula

Novena kay St. Mark

Novena kay St. Mark

Novena kay St. Mark

Novena kay St. Mark – Unang Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O maluwalhating San Marcos,
sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na ating Ama,
ikaw ay naging isang mahusay na Ebanghelista,
pangangaral ng Mabuting Balita ni Kristo.

Nawa'y tulungan mo kaming makilala Siya ng mabuti
upang tayo ay mamuhay nang tapat
bilang mga tagasunod ni Kristo.

Kunin mo para sa akin dalangin ko sa iyo,
masiglang pananampalataya, matatag na pag-asa at nag-aapoy na pag-ibig;
pasensya sa kahirapan, pagpapakumbaba sa kasaganaan,
paggunita sa panalangin, kadalisayan ng puso,
isang tamang intensyon sa lahat ng aking mga gawa,
kasipagan sa pagtupad sa mga tungkulin ng aking estado sa buhay,
katatagan sa aking mga resolusyon,
pagbibitiw sa kalooban ng Diyos
at pagtitiyaga sa biyaya ng Diyos hanggang sa kamatayan,
at, sa pamamagitan ng iyong pamamagitan at ang iyong maluwalhating mga merito
Ipinagkatiwala ko sa iyo itong espesyal na pabor na hinihiling ko ngayon...

<>


Hinihiling ko ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon,
na nabubuhay at naghahari kasama ng Diyos Ama
at ang Espiritu Santo, isang Diyos magpakailanman.

Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Novena kay St. Mark – Day 2

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O maluwalhating San Marcos,
sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na ating Ama,
ikaw ay naging isang mahusay na Ebanghelista,
pangangaral ng Mabuting Balita ni Kristo.

Nawa'y tulungan mo kaming makilala Siya ng mabuti
upang tayo ay mamuhay nang tapat
bilang mga tagasunod ni Kristo.

Kunin mo para sa akin dalangin ko sa iyo,
masiglang pananampalataya, matatag na pag-asa at nag-aapoy na pag-ibig;
pasensya sa kahirapan, pagpapakumbaba sa kasaganaan,
paggunita sa panalangin, kadalisayan ng puso,
isang tamang intensyon sa lahat ng aking mga gawa,
kasipagan sa pagtupad sa mga tungkulin ng aking estado sa buhay,
katatagan sa aking mga resolusyon,
pagbibitiw sa kalooban ng Diyos
at pagtitiyaga sa biyaya ng Diyos hanggang sa kamatayan,
at, sa pamamagitan ng iyong pamamagitan at ang iyong maluwalhating mga merito
Ipinagkatiwala ko sa iyo itong espesyal na pabor na hinihiling ko ngayon…

<>


Hinihiling ko ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon,
na nabubuhay at naghahari kasama ng Diyos Ama
at ang Espiritu Santo, isang Diyos magpakailanman.

Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Magbasa pa: Mga Panalangin sa Pagbabawas ng Timbang

Novena kay St. Mark – Day 3

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O maluwalhating San Marcos,
sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na ating Ama,
ikaw ay naging isang mahusay na Ebanghelista,
pangangaral ng Mabuting Balita ni Kristo.

Nawa'y tulungan mo kaming makilala Siya ng mabuti
upang tayo ay mamuhay nang tapat
bilang mga tagasunod ni Kristo.

Kunin mo para sa akin dalangin ko sa iyo,
masiglang pananampalataya, matatag na pag-asa at nag-aapoy na pag-ibig;
pasensya sa kahirapan, pagpapakumbaba sa kasaganaan,
paggunita sa panalangin, kadalisayan ng puso,
isang tamang intensyon sa lahat ng aking mga gawa,
kasipagan sa pagtupad sa mga tungkulin ng aking estado sa buhay,
katatagan sa aking mga resolusyon,
pagbibitiw sa kalooban ng Diyos
at pagtitiyaga sa biyaya ng Diyos hanggang sa kamatayan,
at, sa pamamagitan ng iyong pamamagitan at ang iyong maluwalhating mga merito
Ipinagkatiwala ko sa iyo itong espesyal na pabor na hinihiling ko ngayon…

<>


Hinihiling ko ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon,
na nabubuhay at naghahari kasama ng Diyos Ama
at ang Espiritu Santo, isang Diyos magpakailanman.

Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Novena kay St. Mark – Day 4

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O maluwalhating San Marcos,
sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na ating Ama,
ikaw ay naging isang mahusay na Ebanghelista,
pangangaral ng Mabuting Balita ni Kristo.

Nawa'y tulungan mo kaming makilala Siya ng mabuti
upang tayo ay mamuhay nang tapat
bilang mga tagasunod ni Kristo.

Kunin mo para sa akin dalangin ko sa iyo,
masiglang pananampalataya, matatag na pag-asa at nag-aapoy na pag-ibig;
pasensya sa kahirapan, pagpapakumbaba sa kasaganaan,
paggunita sa panalangin, kadalisayan ng puso,
isang tamang intensyon sa lahat ng aking mga gawa,
kasipagan sa pagtupad sa mga tungkulin ng aking estado sa buhay,
katatagan sa aking mga resolusyon,
pagbibitiw sa kalooban ng Diyos
at pagtitiyaga sa biyaya ng Diyos hanggang sa kamatayan,
at, sa pamamagitan ng iyong pamamagitan at ang iyong maluwalhating mga merito
Ipinagkatiwala ko sa iyo itong espesyal na pabor na hinihiling ko ngayon...

<>


Hinihiling ko ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon,
na nabubuhay at naghahari kasama ng Diyos Ama
at ang Espiritu Santo, isang Diyos magpakailanman.

Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Novena kay St. Mark – Day 5

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O maluwalhating San Marcos,
sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na ating Ama,
ikaw ay naging isang mahusay na Ebanghelista,
pangangaral ng Mabuting Balita ni Kristo.

Nawa'y tulungan mo kaming makilala Siya ng mabuti
upang tayo ay mamuhay nang tapat
bilang mga tagasunod ni Kristo.

Kunin mo para sa akin dalangin ko sa iyo,
masiglang pananampalataya, matatag na pag-asa at nag-aapoy na pag-ibig;
pasensya sa kahirapan, pagpapakumbaba sa kasaganaan,
paggunita sa panalangin, kadalisayan ng puso,
isang tamang intensyon sa lahat ng aking mga gawa,
kasipagan sa pagtupad sa mga tungkulin ng aking estado sa buhay,
katatagan sa aking mga resolusyon,
pagbibitiw sa kalooban ng Diyos
at pagtitiyaga sa biyaya ng Diyos hanggang sa kamatayan,
at, sa pamamagitan ng iyong pamamagitan at ang iyong maluwalhating mga merito
Ipinagkatiwala ko sa iyo itong espesyal na pabor na hinihiling ko ngayon…

<>


Hinihiling ko ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon,
na nabubuhay at naghahari kasama ng Diyos Ama
at ang Espiritu Santo, isang Diyos magpakailanman.

Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Magbasa pa: Kahulugan ng Panalangin ng Panginoon

Novena kay St. Mark – Ika-anim na Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O maluwalhating San Marcos,
sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na ating Ama,
ikaw ay naging isang mahusay na Ebanghelista,
pangangaral ng Mabuting Balita ni Kristo.

Nawa'y tulungan mo kaming makilala Siya ng mabuti
upang tayo ay mamuhay nang tapat
bilang mga tagasunod ni Kristo.

Kunin mo para sa akin dalangin ko sa iyo,
masiglang pananampalataya, matatag na pag-asa at nag-aapoy na pag-ibig;
pasensya sa kahirapan, pagpapakumbaba sa kasaganaan,
paggunita sa panalangin, kadalisayan ng puso,
isang tamang intensyon sa lahat ng aking mga gawa,
kasipagan sa pagtupad sa mga tungkulin ng aking estado sa buhay,
katatagan sa aking mga resolusyon,
pagbibitiw sa kalooban ng Diyos
at pagtitiyaga sa biyaya ng Diyos hanggang sa kamatayan,
at, sa pamamagitan ng iyong pamamagitan at ang iyong maluwalhating mga merito
Ipinagkatiwala ko sa iyo itong espesyal na pabor na hinihiling ko ngayon…

<>


Hinihiling ko ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon,
na nabubuhay at naghahari kasama ng Diyos Ama
at ang Espiritu Santo, isang Diyos magpakailanman.

Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Novena kay St. Mark – Ika-7 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O maluwalhating San Marcos,
sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na ating Ama,
ikaw ay naging isang mahusay na Ebanghelista,
pangangaral ng Mabuting Balita ni Kristo.

Nawa'y tulungan mo kaming makilala Siya ng mabuti
upang tayo ay mamuhay nang tapat
bilang mga tagasunod ni Kristo.

Kunin mo para sa akin dalangin ko sa iyo,
masiglang pananampalataya, matatag na pag-asa at nag-aapoy na pag-ibig;
pasensya sa kahirapan, pagpapakumbaba sa kasaganaan,
paggunita sa panalangin, kadalisayan ng puso,
isang tamang intensyon sa lahat ng aking mga gawa,
kasipagan sa pagtupad sa mga tungkulin ng aking estado sa buhay,
katatagan sa aking mga resolusyon,
pagbibitiw sa kalooban ng Diyos
at pagtitiyaga sa biyaya ng Diyos hanggang sa kamatayan,
at, sa pamamagitan ng iyong pamamagitan at ang iyong maluwalhating mga merito
Ipinagkatiwala ko sa iyo itong espesyal na pabor na hinihiling ko ngayon…

<>


Hinihiling ko ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon,
na nabubuhay at naghahari kasama ng Diyos Ama
at ang Espiritu Santo, isang Diyos magpakailanman.

Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Novena kay St. Mark – Day 8

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O maluwalhating San Marcos,
sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na ating Ama,
ikaw ay naging isang mahusay na Ebanghelista,
pangangaral ng Mabuting Balita ni Kristo.

Nawa'y tulungan mo kaming makilala Siya ng mabuti
upang tayo ay mamuhay nang tapat
bilang mga tagasunod ni Kristo.

Kunin mo para sa akin dalangin ko sa iyo,
masiglang pananampalataya, matatag na pag-asa at nag-aapoy na pag-ibig;
pasensya sa kahirapan, pagpapakumbaba sa kasaganaan,
paggunita sa panalangin, kadalisayan ng puso,
isang tamang intensyon sa lahat ng aking mga gawa,
kasipagan sa pagtupad sa mga tungkulin ng aking estado sa buhay,
katatagan sa aking mga resolusyon,
pagbibitiw sa kalooban ng Diyos
at pagtitiyaga sa biyaya ng Diyos hanggang sa kamatayan,
at, sa pamamagitan ng iyong pamamagitan at ang iyong maluwalhating mga merito
Ipinagkatiwala ko sa iyo itong espesyal na pabor na hinihiling ko ngayon…

<>


Hinihiling ko ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon,
na nabubuhay at naghahari kasama ng Diyos Ama
at ang Espiritu Santo, isang Diyos magpakailanman.

Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Novena kay St. Mark – Day 9

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O maluwalhating San Marcos,
sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na ating Ama,
ikaw ay naging isang mahusay na Ebanghelista,
pangangaral ng Mabuting Balita ni Kristo.

Nawa'y tulungan mo kaming makilala Siya ng mabuti
upang tayo ay mamuhay nang tapat
bilang mga tagasunod ni Kristo.

Kunin mo para sa akin dalangin ko sa iyo,
masiglang pananampalataya, matatag na pag-asa at nag-aapoy na pag-ibig;
pasensya sa kahirapan, pagpapakumbaba sa kasaganaan,
paggunita sa panalangin, kadalisayan ng puso,
isang tamang intensyon sa lahat ng aking mga gawa,
kasipagan sa pagtupad sa mga tungkulin ng aking estado sa buhay,
katatagan sa aking mga resolusyon,
pagbibitiw sa kalooban ng Diyos
at pagtitiyaga sa biyaya ng Diyos hanggang sa kamatayan,
at, sa pamamagitan ng iyong pamamagitan at ang iyong maluwalhating mga merito
Ipinagkatiwala ko sa iyo itong espesyal na pabor na hinihiling ko ngayon...

<>


Hinihiling ko ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon,
na nabubuhay at naghahari kasama ng Diyos Ama
at ang Espiritu Santo, isang Diyos magpakailanman.

Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Magbasa pa: San Juan ng Diyos Novena

Panalangin kay San Marcos

O Diyos, na nagbangon kay San Marcos, ang iyong Ebanghelista,
at pinagkalooban siya ng biyaya na ipangaral ang Ebanghelyo,
ipagkaloob, idinadalangin namin, na kami ay makinabang sa kaniyang pagtuturo
bilang pagsunod nang tapat sa mga yapak ni Kristo.
Na nabubuhay at naghahari kasama mo
sa pagkakaisa ng Espiritu Santo,
isang Diyos, magpakailanman at magpakailanman.


Amen.