St. Lucy Novena

St Lucy NovenaAlamin Ang Iyong Bilang Ng Anghel

Ang pagdarasal sa St. Lucy Novena ay nagdudulot ng lubhang kailangan na lunas sa mga pasyenteng dumaranas ng sakit sa mata, sakit sa lalamunan, at pagdurugo.Tungkol sa St. Lucy

Si Lucia ng Syracuse na tinatawag ding Saint Lucia o Saint Lucy, isang Kristiyanong martir, at isang santo ay isa sa walong kababaihan na ginugunita sa Banal na Misa ng mga Simbahang Romano Katoliko.Siya ang patron saint ng mga bulag, may-akda, cutler, glazier, trabahador, martir, magsasaka, saddlers, salesman, stained glass worker, at ng Perugia, Italy.

Siya ay hinihimok laban sa pagdurugo, disentery, sakit sa mata, at impeksyon sa lalamunan. Siya ay pinarangalan bilang isang santo sa mga simbahang Romano Katoliko, Anglican, Lutheran, at Eastern Orthodox.Ang Latin na pangalan ni St. Lucia na Lucia ay may kahulugan sa salitang Latin na lux, na nangangahulugang liwanag. Ayon sa kasaysayan, ipinanganak si St. Lucy sa isang mayamang pamilya sa mga marangal na magulang noong taong 283 AD.

Noong bata pa, inilaan ni Lucy ang kanyang pagkabirhen sa Diyos at inialay ang kanyang buhay sa kanya. Ang ina ni Lucy na si Eutychia, ay nais na ang kanyang anak na babae ay magpakasal sa isang mayamang paganong pamilya dahil siya ay nagdurusa sa isang sakit sa pagdurugo at nais na ayusin ang kanyang buhay bago siya pumanaw.

nakasalubong ni Lucy St. Agatha sa kanyang panaginip habang naglalakbay sa isang pilgrimage sa Catania sa pag-asa sa paggaling ng kanyang ina kung saan pinangakuan siya ng lunas para sa kanyang ina at sinabing magdadala siya ng kaluwalhatian sa Syracuse, sa pagpapagaling ng kanyang ina ay nagpasya si Lucy na ibigay ang kanyang kayamanan sa mga mahihirap. bilang alay.Nang marinig ang pamamahagi niya ng mga alahas at gintong Paschasius, inutusan siya ng Gobernador ng Syracuse na magsunog ng sakripisyo sa imahe ng emperador.

Sa kanyang pagtanggi, siya ay sinentensiyahan na madungisan sa isang bahay-aliwan. Siya ay iniligtas ng Panginoon sa panahon ng kanyang paghahain ngunit pinatay sa pamamagitan ng tabak sa kanyang lalamunan

Mga katotohanan tungkol sa St. Lucy Novena

Ikasiyam na Pagsisimula: ika-4 ng Disyembre
Piyesta: ika-13 ng Disyembre
kapanganakan: 283 A.D.
Kamatayan: 304 A.D.

Kahalagahan ng St. Lucy Novena Prayers

Ang kapistahan ni St. Lucy ay ipinagdiriwang tuwing ika-13 ng Disyembre. Ang kanyang kapistahan ay kasabay ng Winter Solstice, ang pinakamaikling araw ng taon na nagdiriwang din ng pagdiriwang ng liwanag.

Pinarangalan si St. Lucy bilang patroness ng Syracuse sa Sicily, Italy. Siya rin ang patron saint ng coastal town ng Olón, Ecuador, Colombia , at Guanes, Santander, Colombia.

Ang sagisag ng mga mata sa isang tasa o sa isang plato ay naglalarawan kay St. Lucy bilang siya ay kilala bilang tagapagtanggol ng paningin. Inilalarawan din si St. Lucy na nakahawak ang kanyang mga mata sa isang gintong plato o may hawak na pinggan na may dalawang mata, may hawak na sanga ng palma, lampara, punyal, o dalawang baka. Ang simbolikong kahulugan ng St. Lucy ay ang tagapagdala ng liwanag sa dilim.

Magbasa pa: St. Peter Novena

St. Lucy Novena

St. Lucy Novena

St. Lucy Novena

St. Lucy Novena – Unang Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O San Lucy, mas pinili mong hayaang dukutin ang iyong mga mata sa halip na tanggihan ang pananampalataya at dungisan ang iyong kaluluwa; at ang Diyos, sa pamamagitan ng isang pambihirang himala, ay pinalitan sila ng isa pang pares ng maayos at perpektong mga mata upang gantimpalaan ang iyong kabutihan at pananampalataya, na hinirang ka bilang tagapagtanggol laban sa mga sakit sa mata.

Lumapit ako sa iyo para protektahan mo ang aking paningin at pagalingin ang sakit sa aking mga mata.

O San Lucy, ingatan mo ang liwanag ng aking mga mata upang aking makita ang kagandahan ng nilikha, ang liwanag ng araw, ang kulay ng mga bulaklak at ang ngiti ng mga bata.

Ingatan din ang mga mata ng aking kaluluwa, ang pananampalataya, kung saan makikilala ko ang aking Diyos, mauunawaan ang Kanyang mga turo, makilala ang Kanyang pag-ibig sa akin at hinding-hindi makaligtaan ang daan na maghahatid sa akin kung saan ikaw, St. Lucy, ay matatagpuan sa piling. ng mga anghel at mga banal.

San Lucy, protektahan ang aking mga mata at ingatan ang aking pananampalataya.

Amen.


Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

kung gaano katagal ang luto ng manok huling sa fridge

St. Lucy Novena – Ika-2 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O San Lucy, mas pinili mong hayaang dukutin ang iyong mga mata sa halip na tanggihan ang pananampalataya at dungisan ang iyong kaluluwa; at ang Diyos, sa pamamagitan ng isang pambihirang himala, ay pinalitan sila ng isa pang pares ng maayos at perpektong mga mata upang gantimpalaan ang iyong kabutihan at pananampalataya, na hinirang ka bilang tagapagtanggol laban sa mga sakit sa mata.

Lumapit ako sa iyo para protektahan mo ang aking paningin at pagalingin ang sakit sa aking mga mata.

O San Lucy, ingatan mo ang liwanag ng aking mga mata upang aking makita ang kagandahan ng nilikha, ang liwanag ng araw, ang kulay ng mga bulaklak at ang ngiti ng mga bata.

Panatilihin din ang mga mata ng aking kaluluwa, ang pananampalataya, kung saan makikilala ko ang aking Diyos, mauunawaan ang Kanyang mga turo, makilala ang Kanyang pagmamahal sa akin at hinding-hindi makaligtaan ang daang patungo sa akin kung saan ikaw, St. Lucy, ay matatagpuan sa piling. ng mga anghel at mga santo.

San Lucy, protektahan ang aking mga mata at ingatan ang aking pananampalataya.

Amen.


Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Magbasa pa: St. Thomas More Novena Prayer

St. Lucy Novena – Ika-3 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O San Lucy, mas pinili mong hayaang dukutin ang iyong mga mata sa halip na tanggihan ang pananampalataya at dungisan ang iyong kaluluwa; at ang Diyos, sa pamamagitan ng isang pambihirang himala, ay pinalitan sila ng isa pang pares ng maayos at perpektong mga mata upang gantimpalaan ang iyong kabutihan at pananampalataya, na hinirang ka bilang tagapagtanggol laban sa mga sakit sa mata.

Lumapit ako sa iyo para protektahan mo ang aking paningin at pagalingin ang sakit sa aking mga mata.

O San Lucy, ingatan mo ang liwanag ng aking mga mata upang aking makita ang kagandahan ng nilikha, ang liwanag ng araw, ang kulay ng mga bulaklak at ang ngiti ng mga bata.

Panatilihin din ang mga mata ng aking kaluluwa, ang pananampalataya, kung saan makikilala ko ang aking Diyos, mauunawaan ang Kanyang mga turo, makilala ang Kanyang pagmamahal sa akin at hinding-hindi makaligtaan ang daang patungo sa akin kung saan ikaw, St. Lucy, ay matatagpuan sa piling. ng mga anghel at mga santo.

San Lucy, protektahan ang aking mga mata at ingatan ang aking pananampalataya.

Amen.


Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

St. Lucy Novena – Ika-4 na Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O San Lucy, mas pinili mong hayaang dukutin ang iyong mga mata sa halip na tanggihan ang pananampalataya at dungisan ang iyong kaluluwa; at ang Diyos, sa pamamagitan ng isang pambihirang himala, ay pinalitan sila ng isa pang pares ng maayos at perpektong mga mata upang gantimpalaan ang iyong kabutihan at pananampalataya, na hinirang ka bilang tagapagtanggol laban sa mga sakit sa mata.

Lumapit ako sa iyo para protektahan mo ang aking paningin at pagalingin ang sakit sa aking mga mata.

O San Lucy, ingatan mo ang liwanag ng aking mga mata upang aking makita ang kagandahan ng nilikha, ang liwanag ng araw, ang kulay ng mga bulaklak at ang ngiti ng mga bata.

Ingatan din ang mga mata ng aking kaluluwa, ang pananampalataya, kung saan makikilala ko ang aking Diyos, mauunawaan ang Kanyang mga turo, makilala ang Kanyang pag-ibig sa akin at hinding-hindi makaligtaan ang daan na maghahatid sa akin kung saan ikaw, St. Lucy, ay matatagpuan sa piling. ng mga anghel at mga santo.

San Lucy, protektahan ang aking mga mata at ingatan ang aking pananampalataya.

Amen.


Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

St. Lucy Novena – Ika-5 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O San Lucy, mas pinili mong hayaang dukutin ang iyong mga mata sa halip na tanggihan ang pananampalataya at dungisan ang iyong kaluluwa; at ang Diyos, sa pamamagitan ng isang pambihirang himala, ay pinalitan sila ng isa pang pares ng maayos at perpektong mga mata upang gantimpalaan ang iyong kabutihan at pananampalataya, na hinirang ka bilang tagapagtanggol laban sa mga sakit sa mata.

Lumapit ako sa iyo para protektahan mo ang aking paningin at pagalingin ang sakit sa aking mga mata.

O San Lucy, ingatan mo ang liwanag ng aking mga mata upang aking makita ang kagandahan ng nilikha, ang liwanag ng araw, ang kulay ng mga bulaklak at ang ngiti ng mga bata.

Panatilihin din ang mga mata ng aking kaluluwa, ang pananampalataya, kung saan makikilala ko ang aking Diyos, mauunawaan ang Kanyang mga turo, makilala ang Kanyang pagmamahal sa akin at hinding-hindi makaligtaan ang daang patungo sa akin kung saan ikaw, St. Lucy, ay matatagpuan sa piling. ng mga anghel at mga santo.

San Lucy, protektahan ang aking mga mata at ingatan ang aking pananampalataya.

Amen.


Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Magbasa pa: Ang Novena Para sa Mahirap na Sitwasyon

St. Lucy Novena – Ika-6 na Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O San Lucy, mas pinili mong hayaang dukutin ang iyong mga mata sa halip na tanggihan ang pananampalataya at dungisan ang iyong kaluluwa; at ang Diyos, sa pamamagitan ng isang pambihirang himala, ay pinalitan sila ng isa pang pares ng maayos at perpektong mga mata upang gantimpalaan ang iyong kabutihan at pananampalataya, na hinirang ka bilang tagapagtanggol laban sa mga sakit sa mata.

Lumapit ako sa iyo para protektahan mo ang aking paningin at pagalingin ang sakit sa aking mga mata.

O San Lucy, ingatan mo ang liwanag ng aking mga mata upang aking makita ang kagandahan ng nilikha, ang liwanag ng araw, ang kulay ng mga bulaklak at ang ngiti ng mga bata.

Ingatan din ang mga mata ng aking kaluluwa, ang pananampalataya, kung saan makikilala ko ang aking Diyos, mauunawaan ang Kanyang mga turo, makilala ang Kanyang pag-ibig sa akin at hinding-hindi makaligtaan ang daan na maghahatid sa akin kung saan ikaw, St. Lucy, ay matatagpuan sa piling. ng mga anghel at mga santo.

San Lucy, protektahan ang aking mga mata at ingatan ang aking pananampalataya.

Amen.


Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

St. Lucy Novena – Ika-7 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O San Lucy, mas pinili mong hayaang dukutin ang iyong mga mata sa halip na tanggihan ang pananampalataya at dungisan ang iyong kaluluwa; at ang Diyos, sa pamamagitan ng isang pambihirang himala, ay pinalitan sila ng isa pang pares ng maayos at perpektong mga mata upang gantimpalaan ang iyong kabutihan at pananampalataya, na hinirang ka bilang tagapagtanggol laban sa mga sakit sa mata.

Lumapit ako sa iyo para protektahan mo ang aking paningin at pagalingin ang sakit sa aking mga mata.

O San Lucy, ingatan mo ang liwanag ng aking mga mata upang aking makita ang kagandahan ng nilikha, ang liwanag ng araw, ang kulay ng mga bulaklak at ang ngiti ng mga bata.

Panatilihin din ang mga mata ng aking kaluluwa, ang pananampalataya, kung saan makikilala ko ang aking Diyos, mauunawaan ang Kanyang mga turo, makilala ang Kanyang pagmamahal sa akin at hinding-hindi makaligtaan ang daang patungo sa akin kung saan ikaw, St. Lucy, ay matatagpuan sa piling. ng mga anghel at mga santo.

San Lucy, protektahan ang aking mga mata at ingatan ang aking pananampalataya.

Amen.


Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

St. Lucy Novena – Ika-8 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O San Lucy, mas pinili mong hayaang dukutin ang iyong mga mata sa halip na tanggihan ang pananampalataya at dungisan ang iyong kaluluwa; at ang Diyos, sa pamamagitan ng isang pambihirang himala, ay pinalitan sila ng isa pang pares ng maayos at perpektong mga mata upang gantimpalaan ang iyong kabutihan at pananampalataya, na hinirang ka bilang tagapagtanggol laban sa mga sakit sa mata.

Lumapit ako sa iyo para protektahan mo ang aking paningin at pagalingin ang sakit sa aking mga mata.

O San Lucy, ingatan mo ang liwanag ng aking mga mata upang aking makita ang kagandahan ng nilikha, ang liwanag ng araw, ang kulay ng mga bulaklak at ang ngiti ng mga bata.

Panatilihin din ang mga mata ng aking kaluluwa, ang pananampalataya, kung saan makikilala ko ang aking Diyos, mauunawaan ang Kanyang mga turo, makilala ang Kanyang pagmamahal sa akin at hinding-hindi makaligtaan ang daang patungo sa akin kung saan ikaw, St. Lucy, ay matatagpuan sa piling. ng mga anghel at mga santo.

San Lucy, protektahan ang aking mga mata at ingatan ang aking pananampalataya.

Amen.


Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

St. Lucy Novena – Ika-9 na Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O San Lucy, mas pinili mong hayaang dukutin ang iyong mga mata sa halip na tanggihan ang pananampalataya at dungisan ang iyong kaluluwa; at ang Diyos, sa pamamagitan ng isang pambihirang himala, ay pinalitan sila ng isa pang pares ng maayos at perpektong mga mata upang gantimpalaan ang iyong kabutihan at pananampalataya, na hinirang ka bilang tagapagtanggol laban sa mga sakit sa mata.

Lumapit ako sa iyo para protektahan mo ang aking paningin at pagalingin ang sakit sa aking mga mata.

O San Lucy, ingatan mo ang liwanag ng aking mga mata upang aking makita ang kagandahan ng nilikha, ang liwanag ng araw, ang kulay ng mga bulaklak at ang ngiti ng mga bata.

Panatilihin din ang mga mata ng aking kaluluwa, ang pananampalataya, kung saan makikilala ko ang aking Diyos, mauunawaan ang Kanyang mga turo, makilala ang Kanyang pagmamahal sa akin at hinding-hindi makaligtaan ang daang patungo sa akin kung saan ikaw, St. Lucy, ay matatagpuan sa piling. ng mga anghel at mga santo.

San Lucy, protektahan ang aking mga mata at ingatan ang aking pananampalataya.

Amen.


Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Magbasa pa: Nobena para sa St. Barbara