Panalangin at Novena ni San Jose ng Cupertino

St Joseph Cupertino Prayer NovenaAlamin Ang Iyong Bilang Ng Anghel

Pinaniniwalaang malaking tulong ang panalangin at nobena ni St. Joseph of Cupertino para sa mga mag-aaral sa panahon ng pagsusulit.pinakamahusay na mga regalo para sa 15 taong gulang na batang lalaki

Si St. Joseph (Giuseppe Desa sa Italyano) ay ipinanganak kina Felice Desa at Frencesca Panara sa nayon ng Cupertino, Rehiyon ng Apulia, Kaharian ng Naples noong 17 Hunyo 1603.Noong bata pa si St. Joseph ay nakaranas ng mga aparisyon na nagpatuloy sa buong buhay niya. Dahil ipinanganak sa isang Kristiyanong pamilya, si St. Joseph ay nadala sa relihiyosong buhay sa murang edad kaya siya nag-aplay sa mga prayleng Conventual Franciscan ngunit tinanggihan dahil sa kanyang kakulangan sa edukasyon.

Nang maglaon ay nag-aplay siya sa mga prayleng Capuchin sa Martino at hinirang bilang isang kapatid na layko, kalaunan bilang isang diakono, at inordenan bilang isang pari sa kanyang unang bahagi ng 20s.Ang kanyang mga pangitain ay lumakas nang siya ay naging mas malapit sa Diyos at si St. Joseph ay gumugol ng halos lahat ng kanyang mga araw na nawala sa pagtataka at kalugud-lugod na panalangin na nagpalipad sa kanya patungo sa altar o sa ibabaw nito, kung minsan ito ay nangyayari kahit sa labas ng Simbahan ngunit ito ay hindi nagtagal ay napagkamalan bilang pangkukulam ng ilang prayle na kalaunan ay humantong sa kanyang pagkakakulong at ganap na pag-iisa na nanatili siyang ganoon sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa halos 25 taon.

Namatay siya noong Setyembre 18, 1663, noong siya ay animnapung taong gulang. Ang kanyang kahanga-hangang kaloob na makita ang Diyos at ang kanyang mga pangitain ay nakita bilang isang kakaiba at pasanin ngunit ang kanyang malalim na pag-ibig para kay Kristo ay umakay sa kanya sa napakalaking kabanalan na ibinigay sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, boluntaryong pagpapahirap, at pagsunod.

Ang kanyang debosyon sa Mahal na Birheng Maria ay nagsulong sa kanya sa lahat ng uri ng mga tao sa pagpili niya ng isang magandang landas tungo sa isang mas malalim na buhay Kristiyano patungo kay Hesukristo.Si St. Joseph of Cupertino ay na-beatified noong 1753 at na-canonize noong Hulyo 16, 1767, at idineklara ni Pope Benedict ang Setyembre 18 bilang araw ng kapistahan ni St. Joseph of Cupertino. Ang Simbahan ni St. Francis sa Osimo ay nagtataglay ng mga labi ni St Joseph. Ang mga himalang ginawa sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan ay patuloy na dumarami sa mga nananalangin sa kanya nang may pananampalataya.

Mga katotohanan tungkol kay St. Joseph of Cupertino Prayer & Novena

Ikasiyam na Pagsisimula: ika-9 ng Setyembre
Piyesta: ika-18 ng Setyembre
kapanganakan: 17 Hunyo 1603
Kamatayan: Setyembre 18, 1663

Kahalagahan Ng Panalangin ni San Jose

Si San Jose ng Cupertino ay pinarangalan sa Simbahang Katoliko bilang isang mistiko at santo at siya ang patron ng abyasyon, mga astronaut, mga kapansanan sa pag-iisip, pagkuha ng pagsusulit, at mga estudyante. Si St Joseph of Cupertino ay kilala bilang The saint of Flyers dahil sa mga mystical levitations na kanyang natamo at karamihan sa Eukaristiya at Our Lady of Christ.

Siya ay kinikilala bilang Patron ng mga sumasailalim sa mga pagsusulit at bilang Patron din ng mga manlalakbay sa himpapawid. Si San Jose ng Cupertino ay biniyayaan ng mahimalang paglutang at matinding kalugud-lugod na mga pangitain sa buong buhay niya sa relihiyon.

Magbasa pa: St. Joseph Novena para sa Trabaho

Panalangin at Novena ni San Jose ng Cupertino

Panalangin at Novena ni San Jose ng Cupertino

Panalangin at Novena ni San Jose ng Cupertino

San Jose ng Cupertino Novena – Unang Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

O mapagpakumbabang San Jose ng Cupertino, tulungan mo ako lalo na sa mga mapagpasyang sandali ng pagsusulit na ito, protektahan mo ako mula sa pagkalimot at nakababahalang pagkabalisa na kadalasang nagpapapahina sa akin. Nakipaglaban ka sa pagkalimot at pagkabalisa. Nakikiusap ako na ipagdasal mo ako na matanggap ko ang biyaya na mahinahon at maingat na kunin ang pagsusulit na ito at para sa aking mga hangarin.


<>

Amen.

O mapagpakumbabang San Jose ng Cupertino, ikaw ay pinaboran ng Diyos sa pagtagumpayan ng mga kahirapan at alalahanin sa pag-aaral at pagsusulit. Idalangin mo ako sa Banal na Espiritu upang ang aking isip at memorya ay mapalakas sa paghahangad ng karunungan ng Diyos. Tulungan mo akong ialay sa Diyos ang aking pinakamahusay na gawain at tulungan akong lumago sa kaalaman at pagpapakumbaba. Lahat ng sinusubukan kong matutunan sa buhay ay iaalay sa paglilingkod sa Diyos.

San Jose ng Cupertino, Ipanalangin mo ako.

Our Lady of Good Studies, Ipanalangin mo ako.

Banal na Espiritu, Liwanagin mo ako!

Amen.

Bigkasin
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

San Jose ng Cupertino Novena – Ikalawang Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

O banal na San Jose ng Cupertino, inilagay mo sa kamay ng Diyos ang iyong mga pagkukulang sa intelektwal. Sa paggawa nito, naipasa mo ang iyong mga pagsusulit at naging pari sa lahat ng pagkakataon. Ipinagdarasal ko ang lahat ng nahihirapan sa pagsusulit. Nawa'y subukan nila ang kanilang makakaya at ilagay ang natitira sa mga kamay ng Diyos na may kaalaman na ang anumang bagay ay posible sa Diyos. Pinagdadasal ko lalo na


<>

Amen.

O mapagpakumbabang San Jose ng Cupertino, ikaw ay pinaboran ng Diyos sa pagtagumpayan ng mga kahirapan at alalahanin sa pag-aaral at pagsusulit. Idalangin mo ako sa Banal na Espiritu upang ang aking isip at memorya ay mapalakas sa paghahangad ng karunungan ng Diyos. Tulungan mo akong ialay sa Diyos ang aking pinakamahusay na gawain at tulungan akong lumago sa kaalaman at pagpapakumbaba. Lahat ng sinusubukan kong matutunan sa buhay ay iaalay sa paglilingkod sa Diyos.

San Jose ng Cupertino, Ipanalangin mo ako.

Our Lady of Good Studies, Ipanalangin mo ako.

Banal na Espiritu, Liwanagin mo ako!

Amen.

Bigkasin
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Magbasa pa: Kahulugan ng Panalangin ng Panginoon

St. Joseph of Cupertino Novena – Ikatlong Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

O hamak na San Jose ng Cupertino, labis kang nagdusa dahil nahirapan kang matuto. Idinadalangin ko, sa kabila ng iyong pamamagitan, para sa lahat ng may kapansanan sa pag-iisip at sa mga nahihirapan sa paaralan. Nawa'y maaliw sila sa iyong kwento at sa iyong pananampalataya sa Diyos. Ipinagdarasal ko rin


<>

Amen.

O mapagpakumbabang San Jose ng Cupertino, ikaw ay pinaboran ng Diyos sa pagtagumpayan ng mga kahirapan at alalahanin sa pag-aaral at pagsusulit. Idalangin mo ako sa Banal na Espiritu upang ang aking isip at memorya ay mapalakas sa paghahangad ng karunungan ng Diyos. Tulungan mo akong ialay sa Diyos ang aking pinakamahusay na gawain at tulungan akong lumago sa kaalaman at kababaang-loob. Lahat ng sinusubukan kong matutunan sa buhay ay iaalay sa paglilingkod sa Diyos.

San Jose ng Cupertino, Ipanalangin mo ako.

Our Lady of Good Studies, Ipanalangin mo ako.

Banal na Espiritu, Liwanagin mo ako!

Amen.

Bigkasin
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

San Jose ng Cupertino Novena – Ika-4 na Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

O banal na San Jose ng Cupertino, isinilang ka sa kahirapan at napakahirap na sitwasyon ng pamilya. Lumaki ka sa isang walang pagmamahal na pamilya na napakaliit ng tingin sa iyo. Ipinagdarasal ko ang lahat na nakaranas ng walang pagmamahal na buhay pamilya. Nawa'y matutunan kong makita ang halaga ng bawat indibidwal sa mata ng Diyos. Pinagdarasal ko lalo na


<>

Amen.

O mapagpakumbabang San Jose ng Cupertino, ikaw ay pinaboran ng Diyos sa pagtagumpayan ng mga kahirapan at alalahanin sa pag-aaral at pagsusulit. Idalangin mo ako sa Banal na Espiritu upang ang aking isip at memorya ay mapalakas sa paghahangad ng karunungan ng Diyos. Tulungan mo akong ialay sa Diyos ang aking pinakamahusay na gawain at tulungan akong lumago sa kaalaman at pagpapakumbaba. Lahat ng sinusubukan kong matutunan sa buhay ay iaalay sa paglilingkod sa Diyos.

San Jose ng Cupertino, Ipanalangin mo ako.

Our Lady of Good Studies, Ipanalangin mo ako.

Banal na Espiritu, Liwanagin mo ako!

Amen.

Bigkasin
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

San Jose ng Cupertino Novena – Ika-5 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

O hamak na San Jose ng Cupertino, isa kang hindi gustong anak dahil namatay ang iyong ama bago ka pa isinilang. Kahit ang sarili mong ina akala mo wala kang kwenta. Dalangin ko, sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, para sa lahat ng hindi gustong mga bata. Nawa'y malaman nilang ipinanganak sila dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanila. Pinagdadasal ko lalo na


<>

Amen.

O mapagpakumbabang San Jose ng Cupertino, ikaw ay pinaboran ng Diyos sa pagtagumpayan ng mga kahirapan at alalahanin sa pag-aaral at pagsusulit. Idalangin mo ako sa Banal na Espiritu upang ang aking isip at memorya ay mapalakas sa paghahangad ng karunungan ng Diyos. Tulungan mo akong ialay sa Diyos ang aking pinakamahusay na gawain at tulungan akong lumago sa kaalaman at kababaang-loob. Lahat ng sinusubukan kong matutunan sa buhay ay iaalay sa paglilingkod sa Diyos.

San Jose ng Cupertino, Ipanalangin mo ako.

Our Lady of Good Studies, Ipanalangin mo ako.

Banal na Espiritu, Liwanagin mo ako!

Amen.

Bigkasin
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Magbasa pa: St. Rita Novena para sa Impossible cases

San Jose ng Cupertino Novena – Ika-6 na Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

O banal na San Jose ng Cupertino, pinilit mong pigilan ang iyong galit at pagkabigo bilang isang bata. Ipinagdarasal ko ang lahat ng nagpupumilit na kontrolin at ipahayag ang kanilang mga damdamin at para sa mga may masamang ugali. Tulungan silang malampasan ang kanilang mga kasalanan ng galit. Ipinagdarasal ko lalo na para sa


<>

Amen.

O mapagpakumbabang San Jose ng Cupertino, ikaw ay pinaboran ng Diyos sa pagtagumpayan ng mga kahirapan at alalahanin sa pag-aaral at pagsusulit. Idalangin mo ako sa Banal na Espiritu upang ang aking isip at memorya ay mapalakas sa paghahangad ng karunungan ng Diyos. Tulungan mo akong ialay sa Diyos ang aking pinakamahusay na gawain at tulungan akong lumago sa kaalaman at pagpapakumbaba. Lahat ng sinusubukan kong matutunan sa buhay ay iaalay sa paglilingkod sa Diyos.

San Jose ng Cupertino, Ipanalangin mo ako.

Our Lady of Good Studies, Ipanalangin mo ako.

Banal na Espiritu, Liwanagin mo ako!

Amen.

Bigkasin
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

San Jose ng Cupertino Novena – Ika-7 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

O mapagpakumbabang San Jose ng Cupertino, ang iyong kaloob ng paglutang sa panahon ng panalangin ay naging patron ng mga manlalakbay sa himpapawid, mga piloto at mga astronaut. Dalangin ko na ang lahat ng manlalakbay ay ligtas na makarating sa kanilang mga destinasyon. Pinagdadasal ko lalo na


<>

Amen.

O mapagpakumbabang San Jose ng Cupertino, ikaw ay pinaboran ng Diyos sa pagtagumpayan ng mga kahirapan at alalahanin sa pag-aaral at pagsusulit. Idalangin mo ako sa Banal na Espiritu upang ang aking isip at memorya ay mapalakas sa paghahangad ng karunungan ng Diyos. Tulungan mo akong ialay sa Diyos ang aking pinakamahusay na gawain at tulungan akong lumago sa kaalaman at pagpapakumbaba. Lahat ng sinusubukan kong matutunan sa buhay ay iaalay sa paglilingkod sa Diyos.

San Jose ng Cupertino, Ipanalangin mo ako.

Our Lady of Good Studies, Ipanalangin mo ako.

Banal na Espiritu, Liwanagin mo ako!

Amen.

Bigkasin
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

San Jose ng Cupertino Novena – Ika-8 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

O banal na San Jose ng Cupertino, ang anumang pagbanggit ng anumang bagay na banal ay kadalasang magiging dahilan ng iyong pag-angat sa kaligayahan at pagmamahal sa Diyos. Tulungan mo akong maging banal tulad mo! Nakikiusap ako na ipakita mo sa akin kung paano lumago sa pang-unawa sa Diyos at sa mga banal na mayroon ka. Ipinagdarasal ko rin


<>

Amen.

O mapagpakumbabang San Jose ng Cupertino, ikaw ay pinaboran ng Diyos sa pagtagumpayan ng mga kahirapan at alalahanin sa pag-aaral at pagsusulit. Idalangin mo ako sa Banal na Espiritu upang ang aking isip at memorya ay mapalakas sa paghahangad ng karunungan ng Diyos. Tulungan mo akong ialay sa Diyos ang aking pinakamahusay na gawain at tulungan akong lumago sa kaalaman at pagpapakumbaba. Lahat ng sinusubukan kong matutunan sa buhay ay iaalay sa paglilingkod sa Diyos.

San Jose ng Cupertino, Ipanalangin mo ako.

Our Lady of Good Studies, Ipanalangin mo ako.

Banal na Espiritu, Liwanagin mo ako!

Amen.

Bigkasin
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

San Jose ng Cupertino Novena – Ika-9 na Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

O mapagpakumbabang San Jose ng Cupertino, nang ikaw ay lumutang habang nagdarasal, ikaw ay nakabalik lamang sa lupa nang ikaw ay inutusan ng iyong nakatataas. Tulungan mo ako, upang ako ay lumago sa pagmamahal at pagsunod sa Simbahan at sa kanyang mga turo. Ipinagdarasal ko rin


<>

Amen.

O mapagpakumbabang San Jose ng Cupertino, ikaw ay pinaboran ng Diyos sa pagtagumpayan ng mga kahirapan at alalahanin sa pag-aaral at pagsusulit. Idalangin mo ako sa Banal na Espiritu upang ang aking isip at memorya ay mapalakas sa paghahangad ng karunungan ng Diyos. Tulungan mo akong ialay sa Diyos ang aking pinakamahusay na gawain at tulungan akong lumago sa kaalaman at pagpapakumbaba. Lahat ng sinusubukan kong matutunan sa buhay ay iaalay sa paglilingkod sa Diyos.

San Jose ng Cupertino, Ipanalangin mo ako.

Our Lady of Good Studies, Ipanalangin mo ako.

Banal na Espiritu, Liwanagin mo ako!

Amen.

Bigkasin
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Magbasa pa: Ang Panalangin ng Bumbero para sa mga Bumbero at Mag-asawa