Mga Halimbawa ng Etika - Personal, Negosyo, Bakit Mahalaga ang mga Ito

Examples Ethics Personal 1521110Alamin Ang Iyong Bilang Ng Anghel

Mga halimbawa ng etika at personal na etika. Ang personal na etika ay isang termino na tumutukoy sa mga ideya ng isang indibidwal tungkol sa kung ano ang mabuti at mali at nagsisilbing gabay para sa mga desisyon ng mga tao sa loob at labas ng lugar ng trabaho. Ang iyong personal na etika ang magdidikta kung paano ka tumugon sa mga partikular na pangyayari sa trabaho, pati na rin kung paano ka lumago at umunlad nang propesyonal.Ano ang personal na etika?

Halimbawang Cover Letter ng Aplikasyon sa Trabaho

Mangyaring paganahin ang JavaScriptHalimbawang Cover Letter ng Aplikasyon sa Trabaho

Ang personal na etika ay tumutukoy sa mga konseptong etikal na gumagabay sa paggawa ng desisyon at pag-uugali ng isang tao sa parehong personal at propesyonal na mga konteksto. Ang mga etikang ito ay lumaganap sa lahat ng bahagi ng buhay ng isang tao at tumutulong sa pagbuo ng etika sa trabaho, personal at propesyonal na mga layunin, at mga halaga ng isang indibidwal. Ginagamit ng mga indibidwal ang kanilang etika upang makilala ang tama sa mali at maimpluwensyahan kung paano kumilos ang iba sa mahihirap na sitwasyon. Bagama't natatangi ang code of ethics ng bawat indibidwal, maraming tao ang nagbabahagi ng mga pangunahing pagpapahalaga tulad ng katapatan at paggalang.

paano magluto ng buong beef tenderloin

mga halimbawa ng etikaBakit mahalagang taglayin ang personal na etika?

Ang mga personal na pamantayan sa etika ay mahalaga para sa maraming kadahilanan, kabilang ang mga sumusunod:

Nangunguna sa mga koponan

Pahintulutan ang mga pinuno na pamunuan ang kanilang mga koponan nang mas epektibo: Kapag ang isang pinuno ay patuloy na sumusunod sa isang nahuhulaan at iginagalang na code ng etika, ang kanilang koponan ay mas malamang na sumunod at maging ligtas sa kanilang mga kontribusyon sa negosyo sa kabuuan.

Magtanim ng tiwala

Itanim ang mga lider na may pakiramdam ng pagtitiwala at suporta: Ang mga pinuno at iba pang mga propesyonal na patuloy na kumikilos sa parehong paraan anuman ang sitwasyon ay mas malamang na makakuha ng tiwala at suporta ng kanilang mga kasamahan at manggagawa. Ang mga indibidwal na sumusunod sa isang malakas na etikal na code ay nagbibigay ng higit na tiwala at mas malamang na lumikha ng kredibilidad sa iba.Magbigay ng aksyon

Magbigay sa mga indibidwal ng kumpanyang itinatag kung saan magpapasya sa pinakamahusay na angkop na paraan ng pagkilos sa bawat partikular na sitwasyon: Kapag ang isang tao ay may matibay na personal na etika, mas handa siyang gumawa ng mga paghatol at kumilos sa mga sitwasyong mukhang mahirap.

Paggawa ng desisyon

Pagandahin paggawa ng desisyon : Ang kakayahan ng isang propesyonal sa paggawa ng desisyon ay tinutukoy ng kanilang personal at propesyonal na etika, pati na rin ang kanilang mga paniniwala tungkol sa kung ano ang tama o mali. Ang pagkakaroon ng matibay na etika ay pinapasimple at pinapadali ang proseso ng paggawa ng desisyon.

Magtakda ng karaniwang pag-uugali

Magtatag ng pamantayan sa pag-uugali: Ang etika ay nakakatulong sa pagtatatag ng angkop na pamantayan ng pag-uugali para sa mga tao sa lugar ng trabaho at sa buhay. Ito ay tinutukoy bilang etikal na pag-uugali, at ito ay nauugnay sa kakayahan ng isang indibidwal na gumawa ng mga tumpak na paghatol batay sa kanilang etikal na katangian.

Magkaroon ng supportive motivation

Ang mga indibidwal na may mataas na etika ay madalas na nag-uudyok sa sarili at sabik na pumunta sa itaas at higit pa upang makumpleto ang isang gawain o layunin sa oras at tama.

Pagkakaiba sa pagitan ng personal at propesyonal na etika

Mayroong ilang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng personal at propesyonal na etika. Ang pangunahing pagkakaiba ay ang personal na etika ay sumasaklaw sa mga paniniwala at pagpapahalaga ng isang indibidwal sa lahat ng larangan ng buhay, samantalang ang propesyonal na etika ay sumasaklaw sa mga prinsipyo ng isang indibidwal sa lugar ng trabaho.

Ang isang personal na code ng etika ay maaaring magmukhang ganito: Dahil sa kanilang sariling etika ng katapatan, pinipili ng isang tao na ibalik ang isang wallet na natuklasan sa lupa sa nawala at natagpuan sa halip na panatilihin ito para sa kanyang sarili. Sa lugar ng trabaho, ang isang halimbawa ng propesyonal na etika ay maaaring isang taong nagsauli ng pitaka sa isang katrabaho alinsunod sa isang regulasyon ng code of conduct na nagbabawal sa pagnanakaw.

Ayon sa ilan, ang personal na etika ay tinukoy bilang moral na code o konsensya ng isang tao, samantalang ang propesyonal na etika ay tinukoy bilang isang paunang natukoy na code ng pag-uugali na dapat sundin sa lugar ng trabaho.

Mga halimbawa ng personal na etika

Ang mga sumusunod ay ilan sa pinakalaganap na personal na etika na ibinahagi ng maraming propesyonal:

Katapatan

Itinuturing ng maraming indibidwal ang katapatan bilang isang kritikal na etika. Ang etikang ito ay sumasaklaw sa personal at propesyonal na buhay ng isang indibidwal, tinitiyak na mananatili silang tunay sa lahat ng pagkakataon.

Katapatan

Ang katapatan ay isa pang laganap na personal na etika na ibinabahagi ng malaking bilang ng mga propesyon. Ang mga indibidwal na may personal na etika ng katapatan ay nagpapakita ng integridad at katapatan sa lahat ng kanilang pakikipag-ugnayan at maasahan upang mapanatili ang kanilang tapat na pag-uugali anuman ang mga pangyayari.

mga halimbawa ng etika

Integridad

Ang integridad ay isang terminong tumutukoy sa dedikasyon ng isang tao sa pagpapanatili ng kanilang mga moral na halaga sa lahat ng pagkakataon at isang kinakailangang bahagi ng mapagkakatiwalaan at matatag na mga relasyon sa loob at labas ng lugar ng trabaho. Ang mga indibidwal na may integridad ay maaasahan, responsable, at may pananagutan sa kanilang mga aktibidad.

Paggalang

Ang mga indibidwal na may matibay na personal na etika ay nagpapakita ng paggalang sa iba sa kanilang paligid sa kanilang propesyonal at personal na buhay. Iginagalang nila ang awtonomiya, karapatan, at interes ng iba at hindi nagtatangi batay sa relihiyon, oryentasyong sekswal, o lahi.

Kawalang-pag-iimbot

Ang mga taong walang pag-iimbot ay inuuna ang iba at hindi kumikilos nang makasarili o nagseserbisyo sa sarili. Sinusuri nila ang pangangailangan at pangyayari ng iba at unahin ang mga alalahanin na ito kaysa sa kanilang sarili.

Pananagutan

Ang isang taong may matibay na pamantayang moral ay handang tumanggap ng pananagutan para sa kanilang mga gawa at gumawa ng mga kinakailangang pagwawasto o mga remedyo.

espirituwal na kahulugan ng 1222

Simbuyo ng damdamin

Malakas na kahulugan ng mga etikal na halaga na nagpapakain sa mga pagkilos na lumilikha ng mga resulta sa pang-araw-araw na pagkilos.

Paano matukoy ang iyong personal na etika

Ang mga sumusunod ay mga aksyon na maaari mong gawin upang matukoy ang iyong sariling mga personal na pananaw sa etika upang palakasin ang mga ito at ipakita ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na buhay:

Magtakda ng mga priyoridad

Itakda ang iyong mga priyoridad. Ang pag-alam kung ano ang pinakamahalaga sa iyo ay makakatulong sa iyo sa pagbuo ng iyong sariling hanay ng etika. Halimbawa, kung palagi mong inuuna ang iba, malamang na mayroon kang walang pag-iimbot na personal na etika. Gumawa ng isang listahan ng iyong sariling mga priyoridad sa buhay at tingnan kung maaari mong iugnay ang bawat isa sa isang natatanging etika.

Itakda ang iyong mga layunin

Isulat ang iyong mga layunin. Ang pagkakaroon ng a malinaw na pananaw ng iyong personal at propesyonal na mga layunin ay tutulong sa iyo sa pagbuo ng iyong sariling hanay ng etika. Halimbawa, kung ang iyong layunin ay itaguyod ang katapatan at integridad sa lahat ng iyong mga aksyon, ito ay malamang na dalawa sa iyong personal na etika.

Magsanay at maniwala sa kanila

Isaalang-alang ang iyong mga gawi at paniniwala. Kung ano ang iyong pinaniniwalaan at kung ano ang iyong ginagawa ay magliliwanag sa iyong natatanging etika. Halimbawa, kung sa palagay mo ay dapat maging handa ang mga indibidwal na tanggapin ang responsibilidad para sa kanilang mga kilos anuman ang mga pangyayari, malamang na mayroon kang personal na etika ng responsibilidad.

Mga karaniwang tanong

Mga tanong mula sa mga naghahanap ng trabaho at mga tao tungkol sa personal na pananagutan.

Ano ang mga prinsipyong moral?

Ang mga prinsipyong moral ay nagsisilbing mga pamantayan na dapat sundin ng mga indibidwal upang matiyak na tama ang kanilang ginagawa. Kabilang dito ang mga prinsipyo tulad ng katapatan, katarungan, at pagkakapantay-pantay. Ang mga pagpapahalagang moral ay nag-iiba ayon sa kung paano itinuro ang isang tao at kung ano ang mahalaga sa kanila sa buhay.

Ano ang mga etikal na prinsipyo?

Ang mga prinsipyong etikal ay isang bahagi ng isang teoryang normatibo na sumusuporta o nagtatanggol sa mga pamantayang moral at/o mga paghuhusga sa moral; hindi sila subjective.

Ano ang etikal na pag-uugali?

Ang mga prinsipyong etikal ay isang bahagi ng isang teoryang normatibo na sumusuporta o nagtatanggol sa mga pamantayang moral at/o mga paghuhusga sa moral; hindi sila subjective.

Ano ang moral na pag-uugali?

Upang kumilos alinsunod sa moral na mga prinsipyo at pamantayan ng isang tao. Ang mga bata ay nagpapakita ng prosocial at moral na pag-uugali kapag sila ay nagbabahagi, tumulong, nakikipagtulungan, nakikipag-usap, nakikiramay, o nagpapakita ng kakayahang magmalasakit sa iba sa iba't ibang paraan.

Ano ang etika sa negosyo?

Sa pamamagitan ng kahulugan, ang etika sa negosyo ay tumutukoy sa mga pamantayan para sa etikal na katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap na pag-uugali ng kumpanya. Lumilikha ang mga korporasyon ng etika sa negosyo upang pasiglahin ang integridad ng empleyado at makuha ang tiwala ng mahahalagang stakeholder tulad ng mga mamumuhunan at mga mamimili.

Ano ang pangkalahatang etika?

Ang etika ay inilalarawan bilang isang moral na pilosopiya o code of ethics na sinusundan ng isang indibidwal o grupo ng mga indibidwal. Ang isang code ng pag-uugali na itinatag ng isang kumpanya ay isang halimbawa ng etika. (Pilosopiya) Ang pag-aaral ng mga prinsipyong namamahala sa wasto at hindi wastong pag-uugali.

mga halimbawa ng etika