Halimbawang Paglalarawan ng Trabaho ng Case Manager (2022)

Example Case Manager Job Description 1521568Alamin Ang Iyong Bilang Ng Anghel

Libreng paglalarawan ng trabaho sa case manager. Ang case manager ay isang propesyonal na nagtatasa, nagpaplano, nangangasiwa at nagsusuri ng koordinasyon ng pangangalaga upang matugunan ang mga pangangailangan sa kalusugan ng isang indibidwal o pamilya. Ang isang tagapamahala ng kaso ay matatagpuan sa isang pribadong pasilidad na medikal, pasilidad ng pangangalaga sa isip, o pasilidad ng inpatient. Maaaring makapanayam ng case manager ang mga pasyente at pamilya upang masuri ang kanilang mga pangangailangan sa kalusugan at mga kategorya ng panganib upang bumuo at magpatupad ng naaangkop na antas ng pangangalaga.Ang isang case manager ay may iba't ibang mga titulo ng trabaho kabilang ang RN case manager, certified case manager, o nurse case manager. Ang posisyon ng case manager ay kadalasang nalilito sa titulo ng trabaho ng social worker. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay ang case manager ay isang social worker na nag-coordinate ng pangangalaga para sa kanilang mga kliyente. Samantala, ang isang social worker ay nagbibigay ng tulong sa pagharap sa mahihirap na kalagayan sa buhay.Libreng Mga Liham ng Rekomendasyon Temp...

Mangyaring paganahin ang JavaScript

makating palad sa kanang kamay
Libreng Mga Template ng Mga Liham ng Rekomendasyon

paglalarawan ng trabaho ng case managerSample at Template ng Paglalarawan ng Trabaho ng Case Manager

Gamitin ang sumusunod na template ng paglalarawan ng trabaho upang magsulat ng pag-post ng trabaho o advertisement ng trabaho.

Maikling Trabaho

Ang aming medikal na pasilidad at organisasyon ng pangangalagang pangkalusugan ay naghahanap ng isang tagapamahala ng kaso upang tumulong sa pamamahala ng kaso ng pasyente. Ang perpektong kandidato ay makakapagbigay ng antas ng panlipunang trabaho at pagpaplano ng pangangalagang pangkalusugan sa kliyente at pasyente. Ang tagapangasiwa ng kaso ang mangangasiwa sa proseso ng pamamahala ng pagtatasa, pagpaplano, at pagpapadali sa pamamahala ng pangangalaga at pangangalaga sa kalusugan ng indibidwal o pamilya. Ang case manager ay isang taong mangangasiwa sa proseso ng pamamahala ng kaso mula simula hanggang matapos. At magbigay ng pambihirang serbisyo sa customer habang nagsasanay sa aming mga serbisyo sa pamamahala ng kaso.

Mga Tungkulin at Pananagutan

Ang isang case manager ay dapat magkaroon ng mga sumusunod na tungkulin at responsibilidad sa trabaho:bakit ncis a repeat tonight
 • Magbigay ng pinakamainam na pangangalaga sa pasyente sa lahat ng oras.
 • Suriin ang mga opsyon sa plano ng pangangalaga sa mga pamilya at indibidwal batay sa mga pagtatasa na ginawa.
 • Magbigay ng pangangalaga sa mga indibidwal na dumaranas ng sakit sa isip at tasahin ang mga opsyon sa plano ng pangangalaga.
 • Magbigay ng pangangalaga sa mga indibidwal na dumaranas ng pag-abuso sa sangkap at tasahin ang mga opsyon sa plano ng pangangalaga.
 • Magkaroon ng kaalaman sa mga mapagkukunan ng komunidad na ibibigay sa mga pasyente.
 • Makipagtulungan nang malapit sa mga network ng suporta sa pamilya at kaibigan (mga support system) upang mailagay ang mga plano sa pangangalaga.
 • Makipagtulungan nang malapit sa iba pang mga tagapamahala ng kaso ng RN (mga nars sa pamamahala ng kaso) upang magbigay ng pinakamainam na pangangalaga sa lahat ng mga pasyente.
 • Kumuha ng mga karagdagang mapagkukunan, tumulong sa pamamagitan ng pakikialam sa mga krisis, at magbigay ng personal na suporta.
 • Pagbutihin ang mga klinikal na resulta at dagdagan ang kasiyahan ng pasyente.
 • Tumulong sa pagsubaybay sa pagganap ng kawani at pagpapadali sa mga interdisciplinary approach.
 • Makipagtulungan nang malapit sa mga doktor, nars, at iba pang propesyonal sa kalusugan ng isip.
 • Magtalaga ng mga social worker na tumugon sa mga sitwasyon ng krisis.

Mga kinakailangan

Ang mga kwalipikadong kandidato ay dapat magkaroon ng mga sumusunod at matugunan ang lahat ng mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat ng estado:

 • High School Diploma o katumbas nito.
 • Bachelor's Degree sa Psychology, Social Work (BSW), Nursing (Registered Nurse), o iba pang nauugnay na larangan.
 • Isang plus ang Master's Degree sa Case Management.
 • Continuing education (currently enrolled) okay.
 • Isang plus ang sertipikasyon ng pag-aalaga ng estado.
 • Ang karanasan sa isang pasilidad sa kalusugan ng isip o pasilidad ng pangangalagang medikal na nagbibigay ng pangangalaga sa serbisyong panlipunan ng isang plus.
 • Ang karanasan sa pakikipagtulungan sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay isang plus.
 • Malakas na kaalaman sa iba't ibang opsyon sa plano ng pangangalaga at mga pamamaraan ng pagtatasa.

Mga Kasanayan sa Case Manager

Ang mga nangungunang kandidato ay may isa o higit pa sa mga sumusunod na kasanayan:

 • Mga kasanayan sa pagtatasa
 • Mga kasanayan sa pagpaplano
 • Mga kasanayan sa pagpapatupad
 • Mga kasanayan sa pagsusuri
 • Mga kasanayan sa tagapagtaguyod ng pasyente
 • Mga kasanayan sa paggawa ng desisyon
 • Matatas na pag-iisip
 • Mga kasanayan sa pamamahala ng data
 • Mga kasanayan sa pagbuo ng koponan
 • Mga kasanayan sa pagsasalita sa publiko
 • Mga kasanayan sa paglutas ng salungatan
 • Mga kasanayan sa delegasyon
 • Mga kasanayan sa pagbabahagi ng impormasyon
 • Mga kasanayan sa emosyonal na katalinuhan

Sahod ng Case Manager

Ayon sa U.S. Bureau of Labor Statistics , kumikita ang isang case manager ng .28 kada oras, sa karaniwan. Katumbas ng ,150 sa median na taunang sahod.

Mga Sertipikasyon ng Case Manager

Ang mga kwalipikadong kandidato ay dapat magkaroon ng isa o higit pa sa mga sumusunod na sertipikasyon ng case manager:

Mga Mapagkukunan ng Trabaho