Mapalad na Solanus Casey Novena

Blessed Solanus Casey NovenaAlamin Ang Iyong Bilang Ng Anghel

Si Solanus Casey ay isang pari ng Simbahang Katoliko at miyembro ng Order of Friars Minor Capuchin. Siya ay isang wonderworker at isang espirituwal na tagapayo at naaalala lalo na para sa kanyang mga dakilang gawa sa may sakit, kanyang pananampalataya, at kanyang dedikasyon sa kanyang gawain. Siya ay isang mahusay na mahilig sa instrumento- violin, isang katangian na ibinahagi niya kay St. Francis Solanus.447 numero ng anghel

Bernard Francis Casey ang orihinal niyang pangalan. Siya ay isinilang noong Nobyembre 25, 1870, sa Oak Grove, Pierce County, Wisconsin, sa mga Irish na imigrante na sina Bernard James Casey at Ellen Elizabeth Murphy.Siya ay isang masigasig at masayang indibidwal at pinuri para sa kanyang mga kakayahan sa pagtatrabaho. Nagkaroon siya ng diphtheria sa murang edad na permanenteng nasira ang kanyang boses na naging dahilan ng kanyang bahagyang kapansanan.

Siya ay nagtrabaho ng ilang trabaho upang suportahan ang pamilya bilang isang magtotroso, isang maayos na ospital, isang bantay sa bilangguan ng estado, at bilang isang operator ng trambya. Nasaksihan niya ang isang brutal na pagpatay noong panahon niya sa trabaho at kalaunan ay nakita niya ang isang lasing na mandaragat na sinaksak ang isang babae hanggang sa mamatay.Ang mga gawaing ito ay nagpabago sa kanya at kumilos bilang isang tawag para sa kanya patungo sa priesthood. Nag-enrol siya sa Saint Francis High School Seminary, upang maging diocesan priest ngunit hindi nakayanan ang mga turo at umalis sa Seminaryo.

Isang araw sa panahon ng kanyang panalangin sa Mahal na Birheng Maria, nakatagpo siya ng isang espirituwal na tinig na nagsasabi sa kanya na pumunta sa Detroit at maglingkod sa Panginoon.

Nang maglaon ay nag-apply siya sa Order of Friars Minor Capuchin sa Detroit , at nakuha ang relihiyosong pangalan ng Solanus pagkatapos ng Saint Francis Solanus; at tumanggap ng ordinasyon sa priesthood noong Hulyo 24, 1904, at pinangalanan bilang simplex priest.Naglingkod siya sa loob ng dalawang dekada bilang pari at kalaunan ay naging inspirational speaker at nagsagawa ng mga serbisyo para sa mga maysakit, at nakilala sa kanyang malaking habag sa pamamagitan ng mga konsultasyon sa mga bisita. Kilala siya bilang instrumental sa mga pagpapagaling at pagpapala.

boondock saints prayor

Ang soup kitchen ay itinatag noong 1929 upang magbigay ng pagkain para sa mga mahihirap sa Detroit sa panahon ng Great Depression at si Casey ay gumanap ng isang mahalagang papel bilang isa sa mga tagapagtatag na gumagana pa rin hanggang ngayon. Bilang isang biyolinista, palagi siyang nagbibigay-aliw sa espirituwal na tagapakinig sa tabernakulo at kilala sa kanyang mga laro ng tennis at volleyball.

Namatay siya mula sa erysipelas noong Hulyo 31, 1957. Ang mga mahimalang pagpapagaling ay nauugnay sa kanyang pamamagitan, kapwa sa panahon ng kanyang buhay sa lupa at kamatayan.

Mga katotohanan tungkol kay Blessed Solanus Casey Novena

Ikasiyam na Pagsisimula: ika-22 ng Hulyo
Piyesta: ika-30 ng Hulyo
kapanganakan: Nobyembre 25, 1870
Kamatayan: Hulyo 31, 1957

Kahalagahan ng Blessed Solanus Casey Novena

Ang kapistahan ng Blessed Solanus Casey ay ipinagdiriwang sa ika-30 ng Hulyo.

Magbasa pa: St. Thomas Aquinas Novena

pampamilyang halloween na mga pelikula sa netflix

Mapalad na Solanus Casey Novena

Mapalad na Solanus Casey Novena

Mapalad na Solanus Casey Novena

Blessed Solanus Casey Novena – Unang Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

Purihin ang Diyos sa lahat ng Kanyang mga plano. Purihin Siya bilang ating butihing Ama na tumutugon sa ating mga pangangailangan at nakikinig sa atin kapag tayo ay nananalangin. Sinabi niya sa amin, Humingi kayo at kayo ay makakatanggap.

Sa parehong pagtitiwala na nagpapahintulot sa amin na sabihin ang aming Ama, lumalapit kami sa Diyos ngayon kasama ang aming mga intensyon, sa pamamagitan ng pamamagitan ng Kanyang banal na lingkod na si Solanus Casey.

<>

Mapalad na Solanus Casey, minsan mong isinulat na ang paglayo sa makalupang pagmamahal ay isang unang hakbang tungo sa paglago sa kabanalan. Ipanalangin ngayon na ang makalupang pagnanasa ng aking puso ay mapalitan ng nag-aalab na pagnanais na ituloy ang Ating Diyos lamang.

Ama sa Langit, idinadalangin ko ang pagsulong ng layunin ni Blessed Solanus Casey para sa pagiging banal, upang higit na makaalam sa kanya, at na maraming tao ang maakay tungo sa Iyo sa pamamagitan ng paghingi ng kanyang payo at mga pagpapala, tulad noong panahon ng kanyang buhay sa lupa.

Bigkasin minsan
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Blessed Solanus Casey Novena – Ikalawang Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

Purihin ang Diyos sa lahat ng Kanyang mga plano. Purihin Siya bilang ating butihing Ama na tumutugon sa ating mga pangangailangan at nakikinig sa atin kapag tayo ay nananalangin. Sinabi niya sa amin, Humingi kayo at kayo ay makakatanggap.

Sa parehong pagtitiwala na nagpapahintulot sa amin na sabihin ang aming Ama, lumalapit kami sa Diyos ngayon kasama ang aming mga intensyon, sa pamamagitan ng pamamagitan ng Kanyang banal na lingkod na si Solanus Casey.

<>

Mapalad na Solanus Casey, minsan mong isinulat na ang pagninilay sa Pasyon ni Hesukristo ay pangalawang hakbang tungo sa paglago sa kabanalan. Dalhin ang Kanyang Pasyon sa aking isipan sa buong araw ngayon.

Ama sa Langit, idinadalangin ko ang pagsulong ng layunin ni Blessed Solanus Casey para sa pagiging banal, upang higit na makaalam sa kanya, at na maraming tao ang maakay tungo sa Iyo sa pamamagitan ng paghingi ng kanyang payo at mga pagpapala, tulad noong panahon ng kanyang buhay sa lupa.

Bigkasin minsan
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Magbasa pa: St. Gianna Beretta Novena Spring

Blessed Solanus Casey Novena – Ika-3 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

Purihin ang Diyos sa lahat ng Kanyang mga plano. Purihin Siya bilang ating butihing Ama na tumutugon sa ating mga pangangailangan at nakikinig sa atin kapag tayo ay nananalangin. Sinabi niya sa amin, Humingi kayo at kayo ay makakatanggap.

Sa parehong pagtitiwala na nagpapahintulot sa amin na sabihin ang aming Ama, lumalapit kami sa Diyos ngayon kasama ang aming mga intensyon, sa pamamagitan ng pamamagitan ng Kanyang banal na lingkod na si Solanus Casey.

<>


Mapalad na Solanus Casey, minsan mong isinulat na ang pagkakaisa ng aking kalooban sa kalooban ng Diyos ay isang ikatlong hakbang tungo sa paglago sa kabanalan. Ipanalangin na ang aking puso ay lumambot, upang ang Diyos ay mahubog ito at umayon sa Kanyang kalooban.

Ama sa Langit, idinadalangin ko ang pagsulong ng layunin ni Blessed Solanus Casey para sa pagiging banal, upang higit na makaalam sa kanya, at na maraming tao ang maakay tungo sa Iyo sa pamamagitan ng paghingi ng kanyang payo at mga pagpapala, tulad noong panahon ng kanyang buhay sa lupa.

Bigkasin minsan
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Blessed Solanus Casey Novena – Ika-4 na Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

Purihin ang Diyos sa lahat ng Kanyang mga plano. Purihin Siya bilang ating butihing Ama na tumutugon sa ating mga pangangailangan at nakikinig sa atin kapag tayo ay nananalangin. Sinabi niya sa amin, Humingi kayo at kayo ay makakatanggap.

Sa parehong pagtitiwala na nagpapahintulot sa amin na sabihin ang aming Ama, lumalapit kami sa Diyos ngayon kasama ang aming mga intensyon, sa pamamagitan ng pamamagitan ng Kanyang banal na lingkod na si Solanus Casey.

<>

Mapalad na Solanus Casey, minsan mong isinulat na ang pagninilay at pagmumuni-muni ay isang ikaapat na hakbang tungo sa paglago sa kabanalan. Patahimikin ang aking puso at isipan habang nagdarasal upang ako ay makarinig ng tinig ng Diyos.


Ama sa Langit, idinadalangin ko ang pagsulong ng layunin ni Blessed Solanus Casey para sa pagiging banal, upang higit na makaalam sa kanya, at na maraming tao ang maakay tungo sa Iyo sa pamamagitan ng paghingi ng kanyang payo at mga pagpapala, tulad noong panahon ng kanyang buhay sa lupa.

Bigkasin minsan
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Magbasa pa: St. Cecilia Novena

Blessed Solanus Casey Novena – Ika-5 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

Purihin ang Diyos sa lahat ng Kanyang mga plano. Purihin Siya bilang ating butihing Ama na tumutugon sa ating mga pangangailangan at nakikinig sa atin kapag tayo ay nananalangin. Sinabi niya sa amin, Humingi kayo at kayo ay makakatanggap.

Sa parehong pagtitiwala na nagpapahintulot sa amin na sabihin ang aming Ama, lumalapit kami sa Diyos ngayon kasama ang aming mga intensyon, sa pamamagitan ng pamamagitan ng Kanyang banal na lingkod na si Solanus Casey.

<>

Mapalad na Solanus Casey, minsan mong isinulat na ang panalangin ay isang ikalimang hakbang tungo sa paglago sa kabanalan. Ipagkaloob mo sa akin ang iyong pagtitiwala na diringgin at sasagutin ng Diyos ang aking mga panalangin, at ang iyong pananalig na anuman ang kahihinatnan, alam namin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya (Rom 8:28, NIV)

Ama sa Langit, idinadalangin ko ang pagsulong ng layunin ni Blessed Solanus Casey para sa pagiging banal, upang higit na makaalam sa kanya, at na maraming tao ang maakay tungo sa Iyo sa pamamagitan ng paghingi ng kanyang payo at mga pagpapala, tulad noong panahon ng kanyang buhay sa lupa.

Bigkasin minsan
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Blessed Solanus Casey Novena – Ika-6 na Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

Purihin ang Diyos sa lahat ng Kanyang mga plano. Purihin Siya bilang ating butihing Ama na tumutugon sa ating mga pangangailangan at nakikinig sa atin kapag tayo ay nananalangin. Sinabi niya sa amin, Humingi kayo at kayo ay makakatanggap.

Sa parehong pagtitiwala na nagpapahintulot sa amin na sabihin ang aming Ama, lumalapit kami sa Diyos ngayon kasama ang aming mga intensyon, sa pamamagitan ng pamamagitan ng Kanyang banal na lingkod na si Solanus Casey.

<>

Mapalad na Solanus Casey, minsan mong sinabi, mayroon akong dalawang pag-ibig: ang maysakit at ang dukha. Aliwin ang mga maysakit ngayon upang malaman nila ang pag-ibig at presensya ng Diyos.

Ama sa Langit, idinadalangin ko ang pagsulong ng layunin ni Blessed Solanus Casey para sa pagiging banal, upang higit na makaalam sa kanya, at na maraming tao ang maakay tungo sa Iyo sa pamamagitan ng paghingi ng kanyang payo at mga pagpapala, tulad noong panahon ng kanyang buhay sa lupa.

Bigkasin minsan
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

paano malalaman kung hinog na ang plantain

Blessed Solanus Casey Novena – Ika-7 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

Purihin ang Diyos sa lahat ng Kanyang mga plano. Purihin Siya bilang ating butihing Ama na tumutugon sa ating mga pangangailangan at nakikinig sa atin kapag tayo ay nananalangin. Sinabi niya sa amin, Humingi kayo at kayo ay makakatanggap.

Sa parehong pagtitiwala na nagpapahintulot sa amin na sabihin ang aming Ama, lumalapit kami sa Diyos ngayon kasama ang aming mga intensyon, sa pamamagitan ng pamamagitan ng Kanyang banal na lingkod na si Solanus Casey.

<>

Mapalad na Solanus Casey, minsan mong sinabi, mayroon akong dalawang pag-ibig: ang maysakit at ang dukha. Aliwin ang mahihirap ngayon upang malaman nila ang pag-ibig at presensya ng Diyos.

Ama sa Langit, idinadalangin ko ang pagsulong ng layunin ni Blessed Solanus Casey para sa pagiging banal, upang higit na makaalam sa kanya, at na maraming tao ang maakay tungo sa Iyo sa pamamagitan ng paghingi ng kanyang payo at mga pagpapala, tulad noong panahon ng kanyang buhay sa lupa.

Bigkasin minsan
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Blessed Solanus Casey Novena – Ika-8 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

Purihin ang Diyos sa lahat ng Kanyang mga plano. Purihin Siya bilang ating butihing Ama na tumutugon sa ating mga pangangailangan at nakikinig sa atin kapag tayo ay nananalangin. Sinabi niya sa amin, Humingi kayo at kayo ay makakatanggap.

Sa parehong pagtitiwala na nagpapahintulot sa amin na sabihin ang aming Ama, lumalapit kami sa Diyos ngayon kasama ang aming mga intensyon, sa pamamagitan ng pamamagitan ng Kanyang banal na lingkod na si Solanus Casey.

<>

Mapalad na Solanus Casey, nang dumating ang mga tao sa iyong pintuan upang humingi ng payo at pagpapala, sinabi mo sa kanila na mahalin at suportahan ang mga misyon bilang kapalit. Iniaalay ko ang araw ko ngayon para sa mga misyon sa buong mundo, na ang lahat ng misyonero ay maging malapit sa Diyos at maakay ang iba na palapit sa Kanya sa pamamagitan ng kanilang gawain.

Ama sa Langit, idinadalangin ko ang pagsulong ng layunin ni Blessed Solanus Casey para sa pagiging banal, upang higit na makaalam sa kanya, at na maraming tao ang maakay tungo sa Iyo sa pamamagitan ng paghingi ng kanyang payo at mga pagpapala, tulad noong panahon ng kanyang buhay sa lupa.

Bigkasin minsan
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Blessed Solanus Casey Novena – Ika-9 na Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

Purihin ang Diyos sa lahat ng Kanyang mga plano. Purihin Siya bilang ating butihing Ama na tumutugon sa ating mga pangangailangan at nakikinig sa atin kapag tayo ay nananalangin. Sinabi niya sa amin, Humingi kayo at kayo ay makakatanggap.

Sa parehong pagtitiwala na nagpapahintulot sa amin na sabihin ang aming Ama, lumalapit kami sa Diyos ngayon kasama ang aming mga intensyon, sa pamamagitan ng pamamagitan ng Kanyang banal na lingkod na si Solanus Casey.

<>

Mapalad na Solanus Casey, sa pagtatapos ng iyong buhay, sinabi mo, iniaalay ko ang aking pagdurusa upang ang lahat ay maging isa. Kung makikita ko lang ang pagbabagong loob ng buong mundo. Ngayon, iniaalay ko ang aking pagdurusa para sa pagkakaisa ng mundo sa pamamagitan ng pagbabagong loob.

Ama sa Langit, idinadalangin ko ang pagsulong ng layunin ni Blessed Solanus Casey para sa pagiging banal, upang higit na makaalam sa kanya, at na maraming tao ang maakay tungo sa Iyo sa pamamagitan ng paghingi ng kanyang payo at mga pagpapala, tulad noong panahon ng kanyang buhay sa lupa.

Bigkasin minsan
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Magbasa pa: San Juan ng Diyos Novena